Lotus Neigong

Sinds 2012 train ik bij Lotus Neigong, een internationale tai chi en chi kung school van  Damo Mitchel. De komende tijd zal ik hier wat meer video's van hem plaatsen. Deze voorzie ik zelf van ondertitels, dus dat vergt het nodige geduld. Hoop dat meer mensen in Nederland hierdoor hun chi kung beoefening kunnen verbeteren.  

Basisprincipes van chi kung (1/2)