Tai chi fan Sjouw Jou Sen (vrij en ongedwongen waaier)

Waaiervorm Sjouw Jou sen, uitgevoerd op 16-8-08 door Lorraine Sonnemans tijdens de open dag van Tai Chi Den Helder. Deze waaiervorm is samengesteld door sifu Tang Wei.

 

Beschrijving van de 27 bewegingen

1 Reizend van plaats naar plaats, verblijvend in de hemel tot het eind van de wereld.

2 Vanaf vijf meren en vier zeen komen vrienden samen

3 Splijt, spreid de sterren om de maan te eren, passeer de middelste poort

4 Sta recht, scherm af en sla toe als de wind

5 Vrij en ontspannen leven houdt het lichaam gelukkig

6 Acht onsterfelijken drinken wijn, uit schouderkruiken

7 De karper springt stroomopwaarts, passeert de poort en verandert in een draak

8 Een serie snelle passen, leunend tegen de elleboog

9 Stap terug, de voet volgend, het lichaam omdraaien, doorborend

10 De vlinder tuimelt vliegend om te schuilen in het midden van de bloem

11 Draai het lichaam, leun, bereid voor om naar de keel te wijzen

12 De tirannieke woning gebruikt zijn zweep om een wereld te scheppen

13 De jongen offreert perzikken aan Guan Ying (vrouwelijke boddisatva)

14 De wolken spreidend, de mist splijtend, spreidt de adelaar zijn vleugels

15 Zijn lichaam schurend, zijn haar schuddend, knikt de fenix zijn hoofd

16 Kracht splijt de majestueuze berg om de heilige moeder te redden

17 De zwaluw doorboort het woud, terwijl de aap de twijgen wegvaagt

18 Treed de wind tegemoet, zwaai de waaier omcirkelend als een wingerd

19 De draak vliegend, de fenix dansend, schokt de bergen en rivieren

20 Honderd vogels richten zich naar de fenix, bloemen richten zich naar de zon

21 De gouden bal hangt ondersteboven, slaat achter en voor

22 De zwaluw keert terug naar haar nest, haar hart volgend

23 Draai het hoofd, wuif de waaier, het lichaam siddert

24 Mijn eigen impuls volgend, mijzelf opgelegd, reis ik

25 Verwelkom de wind, vervaag lotsbestemming, zwerf met de wind

26 De vlinder vliegt op, haar lippen kussen de stamper

27 De haan kraait, mensen beginnen te dansen in het verre vrije paleis

 

Achtergrond informatie

Sjouw Jou wordt ook wel geschreven als Xiao Yao. Dit is een begrip uit een belangrijk taoistisch geschrift uit het begin van onze jaartelling, de 'Zhuang Zi' (geschreven door Zhuang Zi). Xiao Yao is net als veel Chinese begrippen lastig te vertalen. 'Vrij ronddwalen' is een gebruikelijke vertaling. 'Vrijheid' is daarbij innerlijke vrijheid. Dat wil zeggen de vrijheid van degene die zichzelf en de wereld heeft leren kennen en in relatie met de wereld zijn eigen weg kan gaan. Een belangrijk aspect hieraan is het opgeven van (de illusie van) controle. Als je de controle over de werkelijkheid loslaat, kun je de werkelijkheid toelaten. Als je de werkelijkheid toelaat kun je ermee in relatie gaan en kun je je overgeven aan de stroom van het leven. Als je je overgeeft aan de stroom van het leven kun je steeds meer je eigen plek in het leven ontdekken en innemen. Mildheid naar jezelf en anderen is hierbij een belangrijke kwaliteit.